ASM: Rozstrzelanie Armina
Wzór
50 szt.
nakład
50 szt.
w klaserach
0 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
250,00 lt
nominał
250,00 lt
cena sprzedaży
38 816,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 94 486,00 lt