Baridas II
Wzór
56 szt.
nakład
54 szt.
w klaserach
2 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
100,00 lt
nominał
100,00 lt
cena sprzedaży
48 638,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 45 000,00 lt