Getto
Wzór
37 szt.
nakład
36 szt.
w klaserach
1 szt.
zużyte
0 szt.
w kasie poczty
90,00 lt
nominał
90,00 lt
cena sprzedaży
73 784,00 lt
wartość rynkowa
Oferty na giełdzie
za 75 000,00 lt
za 119 000,00 lt