Klaser mieszkańca: Auksencjusz Butodziej-Witt
Gołąb Dreamlandzki
Gołąb Scholandzki
Gołąb Sarmacki
Dzień Pamięci Narodowej 2017