Klaser mieszkańca: Torkan Ingawaar
Montmartre
Montmartre
Dziesięć lat Baridasu
Książęca Staż Ogniowa - Strażak
Radio Sarmacja (II)
Gołąb Scholandzki
Gołąb Sarmacki
Gołąb Sarmacki
Cebulka dymanka
Królestwo Dreamlandu
Dekada Sarmackiej Piłki — 10 SLP
13 KaTe
Galeria von Thorn
Baronia Lantshaven
1000 dni JKM
Halloween: Duchy Wandystanu
Rok 2015 - Siergiusz Asketil
Rok 2016 - WP Robert von Thorn
14-lecie Królestwa Teutonii
Krige mith Drakes (Walka ze smokiem)
15-lecie Książęcych Sił Zbrojnych
15-lecie Książęcych Sił Zbrojnych
15-lecie Książęcych Sił Zbrojnych
Urodziny JKM Tomasza Ivo Hugona
XVII Rocznica Królestwa Baridasu