Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr III Łukasz
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Młodszy Radca Koronny
Yennefer von Witcher
Rada Ministrów
Podkanclerzy, Minister Informacji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Spraw Wewnętrznych
Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Zagranicznych
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Sejm
Marszałek Sejmu
Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Senior
Piotr Paweł I
Poseł na Sejm
Ludwik Tomović
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Defloriusz Dyman Wander
Książę Sarmacji
Piotr III Łukasz
Asesor (do 24.02.2020)
Defloriusz Dyman Wander
Asesor (do 07.04.2020)
Franz Langer
Asesor (do 06.03.2020)
Tomasz Liberi
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Podprefekt Generalny
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador zwyczajny w Federacji Nordackiej
August von Hippogriff
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr Paweł I
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Konsul Sclavinii
Guedes de Lima
Namiestnik Starosarmacji
Krzysztof Czuguł-Chan
Król Baridasu
Laurẽt Gedeon I
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury