Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Konsylier Nadzwyczajny
Adam Jerzy Piastowski
Intendent
Wilhelm Orański
Komisarz Stanowy
Gotfryd Slavik de Ruth
Komisarz Wojskowy
Bartosz von Thorn-Janiczek
Rada Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych
Joanna Izabela
Minister Spraw Zagranicznych
Piotr de Zaym
Sejm
Marszałek Sejmu
Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Senior
Piotr de Zaym
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 20.05.2020)
Santiago Vilarte von Hippogriff
Asesor (do 24.06.2020)
Andrzej Fryderyk
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Asesor (do 07.04.2020)
Franz Langer
Asesor (do 07.07.2020)
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Podprefekt Generalny
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr de Zaym
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Ambasador w Federacji Nordackiej
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
p. o. Konsula Sclavinii
Ludwik Tomović
Namiestnik Starosarmacji
Prokrust Zombiakov
Król Baridasu
Laurẽt Gedeon I
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury
Radca, Sekretarz NIA
Avril von Levengothon
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf