Samorządy Księstwa Sarmacji

P00003, Laurẽt Gedeon I, 38 mieszkańców

Królestwo Baridasu

P00006, Santiago Vilarte von Hippogriff, 13 mieszkańców

Królestwo Hasselandu

P00004, Ludwik Tomović, 16 mieszkańców

Sclavinia

P00001, Prokrust Zombiakov, 33 mieszkańców

Starosarmacja

P00002, Joanna Izabela, 29 mieszkańców

Teutonia