Prześwietna
Yennefer von Witcher
Hrabina Ville de L'amour

AF936
paszport
23.01.2015 r.
data wydania
Hrabina, Była Obywatelka
status
K
płeć
bezdomna
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Yennefer
nick na forum
14.09.2020 r. 17:27
logowanie (forum)
17.09.2020 r. 12:03
logowanie (strona)
42 545,84 lt
stan konta
39
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
hr

Prześwietna
Yennefer von Witcher
herbu Białokruki,
Hrabina Ville de L'amour

Odznaczenia

 

5
5
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
Posiadane instytucje
Posiadane tereny
brak