Wielmożna
Juliette Alatriste

AF686
paszport
02.06.2014 r.
data wydania
Wicehrabina, Była Obywatelka
status
K
płeć
Almera
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
Adrianna Raina Alatristé
dane małżonka/i
Jul
nick na forum
21.10.2020 r. 21:31
logowanie (forum)
21.10.2020 r. 21:24
logowanie (strona)
72 505,46 lt
stan konta
21
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
v-hr

Wielmożna
Juliette Alatriste
herbu Gattriste

Odznaczenia

 

2
2
2
2
2
2