Jaśnie Wielmożny
Jakub Bakonyi

A5157
paszport
04.08.2005 r.
data wydania
Markiz, Były Obywatel
status
M
płeć
Czarnolas
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
dane małżonka/i
0,00 lt
stan konta
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
01.11.2020 r. 19:40
aktywność (forum)
01.11.2020 r. 19:40
aktywność (strona)
Jakub Bakonyi
nick na forum
brak danych
nick na discordzie
brak danych
nick na ćwirku
47
wioski lenne
Baronia Czarnolasu
lenna
Biogram
Sarmacki arystokrata, polityk i przedsiębiorca. Członek rodów książęcych JKW Piotra Mikołaja i JKW Daniela Łukasza. Wielokrotny poseł, senator i funkcjonariusz publiczny. Piastun licznych funkcji w organach władzy państwowej, w tym urzędów: Regenta, Prokuratora Generalnego, Kanclerza, Podkanclerzego, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów i Gospodarki oraz Ministra Samorządu Terytorialnego. Fundator, rekonstruktor i wieloletni włodarz Miasta Koronnego Czarnolasu, silnie zaangażowany w pracę na rzecz Terytorium Koronnego oraz Gellonii i Starosarmacji. Honorowy Kasztelan Czarnoleski. W czasach SG "Syriusz" i SG "Złota Wolność" jeden z trzech najbogatszych Sarmatów, właściciel potężnych dóbr ziemskich oraz zakładów produkcyjnych wchodzących w skład Holdingu Czarnoleskiego (wcześniej pod nazwą: Blackwood Corporation). Mecenas kultury. Założyciel i wydawca "Gońca Czarnoleskiego" – od 2007 r. jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej cytowanych tytułów prasowych w polskim mikroświecie. Podporucznik Książęcych Sił Zbrojnych. Członek licznych formacji politycznych, w tym kolejno: Narodowego Związku Monarchistycznego, Sarmackiej Partii Demokratycznej oraz Sarmackiego Ruchu Unitarnego. Uczestnik zjazdów w Toruniu, Katowicach i Krakowie.

2006–2007
 • nadanie obywatelstwa sarmackiego
 • powołanie na urząd Wiceministra Finansów i Gospodarki
 • powołanie na urząd Ministra Finansów i Gospodarki
 • wybór na urząd Burmistrza Czarnolasu
 • nadanie tytułu szlacheckiego baroneta
 • powołanie na urząd Ministra Kultury
 • nadanie tytułu szlacheckiego barona
 • objęcie mandatu posła
 • nadanie tytułu arystokratycznego wicehrabiego
 • powołanie na urząd Wiceministra Promocji i Informacji
 • powołanie na urząd Asesora Sądu Koronnego
 • powołanie na urząd Szefa Kancelarii Rządu

2008
 • objęcie mandatu posła
 • powołanie na urząd Asesora Sądu Koronnego
 • objęcie godności senatora
 • wręczenie Krzyża Złotego Orderu Wolności (I klasa)
 • powołanie na urząd Sędziego Sądu Krajowego
 • powołanie na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych (2-krotne)
 • powołanie na urząd Sędziego Trybunału Honorowego
 • nadanie tytułu arystokratycznego hrabiego
 • objęcie mandatu posła
 • powołanie na urząd Podkanclerzego
 • powołanie na urząd Szefa Gabinetu Politycznego Kanclerza
 • przysposobienie książęce

2009
 • objęcie mandatu posła
 • powołanie na urząd Kanclerza
 • wręczenie Krzyża Złotego Orderu Wolności (I klasa)
 • powołanie na urząd Prokuratora Generalnego
 • objęcie godności senatora
 • powołanie na urząd Regenta Księstwa Sarmacji

2011–2012
 • powrót do Sarmacji
 • powołanie na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Skarbu GiS
 • powołanie na urząd Prefekta GiS
 • nadanie w lenno hrabstwa Czarnolasu
 • nadanie tytułu honorowego Kasztelana Czarnoleskiego
 • nadanie tytułu arystokratycznego markiza
Herb
mar

Jaśnie Wielmożny
Jakub Bakonyi,
Markiz Czarnolasu

Odznaczenia
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia
Posiadane tereny
brak