Partia Polityczna
Sarmacka Partia Emerytów i Rencistów

O instytucji
Ta instytucja nie ma żadnego opisu. To w zasadzie też jakiś opis.
W00005
numer ewidencyjny
Piotr II Grzegorz
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Ciuad de Bravo
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!