Partia Polityczna
Stronnictwo Demokratyczne "Hans+"

O instytucji
gY8cEVLW.png
Hans+ to stronnictwo oparte na wszelkich wartościach, jakie to niesie za sobą demokracja. Hans+ to sarmacka partia polityczna ale oparta również na korzeniach sclavińskich i trizondalskich. W przypadku tej drugiej narodowości Hans+ będzie pełnić rolę mniejszości.
Hans+ to partia skupiająca demokratów wszystkich narodowości. Nasza partia demokratyczna dąży do demokratycznych warunków w Księstwie Sarmacji. Popieramy integracje i pobudzenie aktywności w Księstwie Sarmacji a sprzeciwiamy się niedociagnięciom i opieszałości władz a także wadliwie napisanemu prawu.
Sarmato! Jeżeli dobro twojego kraju leży ci na sercu to, zamiast narzekać dołącz do nas!


Hans+
TXjpkh3T.jpg
S00186
numer ewidencyjny
Krzysztof Hans van der Ice
Przewodniczący Partii
Peter West
Z-ca Przewodniczącego Partii
880,23 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii